Wat is voorgezet speciaal onderwijs (vso)?

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor kinderen en jongeren die méér extra hulp nodig hebben dan een reguliere school kan geven. De klassen zijn meestal kleiner, en er is vaak minder wisseling van lokalen, zodat er minder prikkels zijn. En er is méér extra hulp. De leerdoelen kunnen anders zijn dan op een gewone school. Soms werken er op het voortgezet speciaal onderwijs geen of minder vakdocenten. Een docent geeft dan les in meerdere of alle vakken. Dat komt omdat het voortgezet speciaal onderwijs onder een andere wet valt dan regulier onderwijs. Een deel van de vso-scholen neemt niet zelf eindexamens af, zoals op regulier onderwijs. Jongeren op het vso moeten daarom soms op een andere manier examen doen. Het is goed daarnaar te vragen bij de school. Lees meer bij de vraag ‘Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?’ Voor plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Lees daarover meer bij de vragen ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’ en ‘Wat als ik het niet eens ben met plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs?’

Bij Samenwerkingsverband VO 30 06 zijn meerdere scholen voor speciaal voortgezet onderwijs aangesloten. Een overzicht van de voorgezet speciaal onderwijsscholen horend bij het samenwerkingsverband vind je op hun website

Het samenwerkingsverband werkt ook samen met verschillende partners die ondersteuning bieden aan blinde of slechtziende kinderen, dove en slechthorende kinderen of kinderen met ernstige taal- en spraakproblemen. Een overzicht hiervan vind je op de website van het samenwerkingsverband.