Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

De school waar je kind vandaan komt, moet informatie over je kind geven aan de nieuwe school. Die nieuwe school kan een andere reguliere school zijn, gespecialiseerd onderwijs of de middelbare school. De school geeft de informatie door het maken van een onderwijskundig rapport (OKR). In het onderwijskundig rapport staan vijf onderdelen met informatie. Deze onderdelen zijn: 

  • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum 
  • Leerresultaten en schooladvies 
  • Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag 
  • Informatie over begeleiding 
  • Of je kind vaak niet op school is geweest 

De school maakt het onderwijskundig rapport. Maar jij mag de school wel vragen om jouw opmerkingen erbij te zetten. Lees hierover meer bij de vraag ‘Met wie mag de school informatie over mijn kind bespreken?’.