Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

Soms bestaat een deel van de extra hulp van je kind uit jeugdhulp. Scholen en gemeenten werken dan samen door te zorgen voor arrangementen en maatwerk. Samenwerkingsverbanden maken daarover eens in de vier jaar afspraken met alle gemeenten in hun regio. Je kunt als ouder bij jouw gemeente ook zelf vragen om jeugdhulp. Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind nodig heeft en hoe dat geregeld wordt. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’.

Wil je in onze regio jeugdhulp aanvragen voor je kind? Dan kan dat bij jouw gemeente. Iedere gemeente organiseert de jeugdhulp anders. Sommige gemeenten werken met jeugdteams in de wijk. Andere met een centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Hieronder zie je per gemeente waar je terecht kunt:

Je kunt ook contact opnemen via de school van je kind. Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een vast contactpersoon binnen het Centrum Jeugd en Gezin of de gemeente. Deze contactpersoon is te benaderen via de intern begeleider (IB’er). Ook de huisarts kan doorverwijzen.