Intern begeleider (IB'er)

Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft.